Madenşehir Örenyeri

Karaman’ın kuzeyinde yer alan ve volkanik bir dağ olan Karadağ kitlesinin üzerinde yer alan Madenşehir Örenyeri günümüzde Madenşehir adında bir köy yerleşmesi içerisinde yer almaktadır. Köyün girişinde yer alan Binbir kilise yapılarının en büyüğüdür. Yapı ilk kez 500 yılında inşa edilmiştir.

Degle Örenyeri

Karaman’ın kuzeyinde yer alan ve volkanik bir dağ olan Karadağ kitlesinin üzerinde yer alan ören yerinde Bizans devrine ait bazı yapıların kalıntıları görülebilmektedir. Bizans Devrine ait kaya mezarları, mezar kapakları ile tepenin doğu yamaçlarında piramidal örtülü, kesme taşla inşa edilmiş oda mezarlar bulunmaktadır.

Karaman Müzesi

İl merkezinde yer alan Müze; Karaman ve çevresinin zengin arkeolojik ve etnoğrafik eserlerin yerinde korunması ve sergilenmesi amacıyla inşa edilmiştir. Arkeolojik ve etnoğrafik olmak üzere iki sergi salonu vardır. Bu salonlarda Epipaleolitik Devir, Neolitik Devir, Kalkolitik Devir, Bronz Çağı, Klasik Çağ, Roma Devri, Bizans Devri, Selçuklu Devri, Anadolu Beylikleri, Karamanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserler bulunur. Manazan Mağaraları’ndan getirilen kadın cesedi de arkeolojik teşhir salonunda sergilenmektedir.

Hatuniye Medresesi

İl merkezinde yer alan Hatuniye Medresesi, Osmanlı Sultanı Murat Hüdavendigar’ın kızı, Karamanoğlu Alaaddin Bey’in karısı Nefise Sultan tarafından, 1382 yılında yaptırılmıştır. Medrese açık avlulu, tek eyvanlıdır. Medresenin avlusu revaklarla çevrili olup doğu ve batı cephelerinde öğrenci hücreleri yer alır.

Tartan Evi

İl merkezinde yer alanTartanevi 1810 tarihindeTartanzadelerden Hacı Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Anadolu Türk Ev Mimarisinin güzel örneklerinden biri olan yapı orta sofa planlı olup iki katlıdır. Birinci kat sofasının sekizgen tavanındaki Sultanahmet Cami, Dolmabahçe Sarayı, Kız Kulesi, II. Mahmut Türbesi, Çarklı vapur, yelkenli gemi gibi batılılaşma dönemi Türk resminde yer alan konulardır.

Hürrem Dayı Evi

Karaman İl Merkezinde yer alan Hürrem Dayı Evi, Geleneksel Türk Ev Mimarisinin Anadoludaki en güzel örneklerinden birisidir. 300 yıla yakın geçmişi ve ahşap ve kalemişi süslemeleriyle ziyaretçilerine keyifli bir tarihi yolculuk yaptırmaktadır.

Başdağ Havuzu ve Askeri Kaleler

Karadağ’ın Kılbasan Kasabası yönündeki yükselti üzerinde bulunan Başdağ Kalesi ve Askeri yapılarıdır. İri kesme taşlarla inşa edilmiş olan kalenin kuzeyde iki, doğuda bir burcu bulunmaktadır. Kalenin kuzey ve doğu duvarlarına bitişik koğuşlar, iç avlusunda da büyük bir sarnıç vardır. Güney tepesi üzerinde daha kaba yontulmuş taşlarla inşa edilmiş, düzensiz planlı, tahkim edilmiş bir yapı, iki zirvenin arasındaki çukurun içinde de büyük bir havuz bulunmaktadır.

Manazan Mağaraları

Karaman İli Taşkale Kasabası sınırları içerisinde bulunan ve Yeşildere Vadisinin kuzeyindeki kireçtaşı arazide yüksek bir kaya kütlesine, tamamen insan eli ile oyulmuş beş katlı toplu meskenlerden oluşmaktadır. İlk iki katı, hücre şeklinde birçok odacıktan oluşmaktadır. Ortada bulunan yüksek kaya kütlesi içerisine oyulan diğer katlar yörede sırayla Kumkale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı olarak adlandırılmaktadır. Üst katlara dar koridor ve bacalarla çıkılmaktadır. İlk iki katta birçok mezar odası ve iki şapel tespit edilmiştir.  Ayrıca en üst kat olan ve Ölüler Meydanı olarak adlandırılan galeride birçok ceset parçaları tespit edilmiştir. Buradan elde edilen Bizans Dönemine tarihlendirilen bir kadın cesedi Karaman Müzesinde sergilenmektedir.

Tahıl Ambarları

Taşkale içinde killi kireç taşından oluşan yüksek bir kaya kütlesine tamamen insan eli ile oyulmuş 250’nin üzerinde ambardan oluşmaktadır. Ambarlar tek veya iki odalı olarak oyulmuştur. Kaya yüzeyindeki inişlere tutunarak çıkılmakta, zincirli makara sistemi ile tahıl ürünleri taşınmaktadır. Tahıl ürünlerinin killi kireç taşının ısı ve nemi sabit tutma özelliği sonucu uzun süre bozulmadan saklanabildiği ambarlar bugünün modern buzdolaplarının işlevlerini görmektedir.

Gökçeseki Örenler

Ermenek ilçesi; Gökçeseki Köyünün kuzeyinde yer alan ki tapeten gerede per laan tere üzerinde, tepenin güney, doğu ve batı eteklerinde yer almaktadır. Örenyeri içerisinde birçok yapının temel izleri; bazı mimari parçalar, bol miktarda çanak çömlek parçaları ve tam tepe noktasında basamaklı bir kutsal alan bulunmaktadır. Bu tepenin kuzey etekleri ile karşısında yer alan tepenin güney yamaçlarında çok sayıda kaya mezarı ve yine iki epe arasında kalan küçük vadide bazı yapı kalıntıları ve mezarlar bulunmaktadır. Bazıları çok, bazıları tek odalı olan kaya mezarlarının içerisinde klineler ve aslan şekilli kapaklar halen durmaktadır. Mezarların bazıları düz bazıları beşik tonoz örtülüdür. Örenyerideki buluntulardan ve mezarlardan buranın Roma ve Bizans döneminde yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır.

Zeyve Pazarı

Karaman İli Ermenek İlçesi İkizçınar ve Yaylapazarı Köyleri arasında bulunan Zeyve Pazarı, yaklaşık 600 yıllık bir tarihe sahip Anadolu’da başka eşi benzeri bulunmayan açık bir pazaryeridir. Zeyve Pazarı içerisinde yaklaşık 300 civarında tarihi çınar ağacı bulunmaktadır. Doğal güzellikleri, soğuk suları, yerleşim durumu, otantikliği, su değirmenleri, su hızarları ve fırını görülemeye değerdir. Haziran Ekim ayları arasında yerel halkın yetiştirdiği organik sebze ve meyveler yerli ve yabancı ziyaretçilere burada pazarlanmaktadır. Ayrıca yöreye has el sanatı ürünleri de bu pazarda müşterilerini beklemektedir.

Gödet Saklı Cennet ve Kaya Kilise Mağaraları

Karaman Merkez Güldere Köyü sınırları içerisinde yer alan Gödet Saklı Cennet ve Kaya Kilise Mağaraları doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıları ile doğaseverlerin uğrak mekânlarından birisidir. Saklı Cennet, vadi içerisinde akan deresiyle, patika yolları ve doğasıyla yerli ve yabancı ziyaretlerini beklemektedir.

Taşkale Kentsel Sit

Taskale’nin eski adı “Kızıllar” olup öz Türkçedir. Kuzey Asya Türk boylarından birinin ismidir. Konargöçer Türkmen yörükanındadır. Osmanlı İmparatorluğunun iskan politikası uyarınca 6- 7 yüz yıl önce yöreye yerleşen bir aşirettir. Öz Türkçe olan bu isim 1952 yılında, kasabanın içindeki kale görünümlü tuf taşlardan, tahıl ambarlarından dolayı Kasabanın ismi “Taşkale” olarak değiştirilmiştir. Kızıllar halkının konuştukları dil Hakas Türkçesinin dördüncü dalındandır.

    Yörede bulunan ve harabe halindeki Manazan, Miske, Zanzana, Yarmasar ile Purçu gibi antik yerleşim ve ören yerlerinde yapılan tespitler ve ortaya çıkan buluntular, Taşkale’de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşımaktadır.