Kuruluş

Federasyonun temel amacı; Hollanda’da yaşayan Karamanlı hemşerilerimizi buluşturmaya, birbirleriyle daha çok kaynaşmaya, milli –manevi etkinlikler tertip etmeye, kültür, örf ve ananelerimizi koruyup geliştirmek adına Karamanlı kardeşlerimizin faydalanabilecekleri nicelikli ve nitelikli faaliyetler düzenlemektir. Bu doğrultuda milli şuura sahip, üstün vasıflı, bilgili, kültürlü, becerikli nesiller yetiştirmek amacıyla dil, din ve kültürel alanda nitelikli çalışmalar yapmaktır..,